Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Stadsregio Arnhem Nijmegen

Stadsregiologo_jpg(digitaal)“We zijn verheugd dat RUIMTEVOLK met haar Expeditie 2013 over Nieuw Kapitaal heeft gekozen voor Arnhem. We dragen als partner graag bij aan dit actuele onderwerp”, aldus Frank van Rooijen, portefeuillehouder Wonen van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

De stadsregio vertegenwoordigt twintig gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en is zeer betrokken bij de ruimtelijke ontwikkelingen en het thema wonen in de regio. Van Rooijen: “Wij zien ook dat traditionele manieren van gebiedsontwikkeling en woningbouw niet meer werken. Nieuwe vormen van samenwerking zijn noodzakelijk en dat betekent dat de rol van de gemeente verandert. Wij zoeken in deze crisistijd naar nieuwe mogelijkheden voor gemeenten bij het vormgeven en uitvoeren van beleid. Vraaggericht en duurzaam (groene economie) staan centraal. Maar hoe geef je als gemeente ruimte aan nieuwe vormen van samenwerking en ontwikkeling van (woning)bouw, op zo’n manier dat het woningaanbod ook voor de lange termijn aansluit bij de demografische en economische ontwikkelingen in de regio?”

th_84d3103e6b09f4801b9f6d2d299003c2_1365887617FrankvanRooijen2

De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft dan ook ambities. ” Voor bewoners en bedrijven telt de kwaliteit van de woonomgeving zwaar mee in hun keuze voor een vestigingsplaats. Die kwaliteit is een randvoorwaarde voor een sociaal-economisch vitaal stedelijk netwerk als de regio Arnhem-Nijmegen. We moeten daarom meer kwaliteit gaan bieden en een grotere variatie in woonmilieus in stad en landelijk gebied. Met consumentgerichte, aantrekkelijke woningen, een groene en veilige leefomgeving, een ruim aanbod van voorzieningen en een eigen identiteit, kan de regio de concurrentie met andere regio’s aan.”

“Het woonbeleid van de stadsregio stelt de keuzevrijheid van bewoners centraal. Ons uitgangspunt is dat bewoners moeten kunnen kiezen hoe en waar ze wonen. Dan moet er wel iets te kiezen zijn. Dat betekent dat er voldoende nieuwe woningen gebouwd moeten worden voor alle doelgroepen en dat de bestaande woningvoorraad en woonomgeving van voldoende kwaliteit moet zijn.”

Lees meer over de aanpak en visie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen:
Woningbouwprogramma: Integraal aan de slag met de woningbouwopgave, Bottum up en op basis van feitelijke informatie.
Stimuleringsprogramma vraaggericht bouwen: Ondersteuning van specifieke projecten in de regio waarbij vraag van koper en/of huurder centraal staat.
Woonruimteverdeling: Transparante toewijzing huurwoningen.