Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Wouter Vanstiphout

Crimson / TU Delft / AtelierZZ / Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur

Wouter Vanstiphout is architectuurhistoricus, gespecialiseerd in twintigste-eeuwse stedenbouw en architectuur. Hij is medeoprichter van Crimson Architectural Historians en Hoogleraar Ontwerp en Politiek (Design as Politics), een door het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu ingestelde leerstoel aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Daarnaast is hij lid van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, de adviesraad van het Rijk op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Wouter Vanstiphout is voorzitter van het Ontwikkel/Ontwerpteam van AtelierZZ. Dit atelier geeft uitvoering aan het werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht uit de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp AAARO. AtelierZZ onderzoekt mogelijkheden en beperkingen van het omgevingsrecht, bezien vanuit het perspectief van het ontwerp.

Profielfoto: Frank Hanswijk