Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Theo Stauttener

Theo Stauttener is een van de vier partners van Stadkwadraat en heeft innovatie en kennisontwikkeling als speerpunt binnen het bureau. Met de andere 20 financieel managers bij gebiedsontwikkeling werken ze bij Stadkwadraat aan nieuwe modellen, arrangementen en organisatievormen om gebiedsontwikkeling nieuw perspectief te bieden. Theo koppelt praktijkervaring op locatie- en gebiedsniveau aan implicaties en toepassingmogelijkheden voor beleid en onderwijs. Hij adviseert daarbij in nieuwe exploitatiemodellen voor gebiedsontwikkeling en de kansen voor nieuw instrumentarium waarmee gebiedsontwikkeling beter gestroomlijnd kan worden.

Op Expeditie komt Theo vertellen over de voortgang die geboekt wordt bij het financieel instrumentarium bij organische groei en welke andere vormen van kostenverhaal kansrijk zijn om organische groei te conditioneren. Maar ook op welke wijze transformatiefondsen tot stand kunnen komen door gebruik te maken van financieringsmogelijkheden uit gebieden zelf.