Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Ronald van der Steen

Stadslab Leiden / Bureau MMiV

Stadslab Leiden is een netwerk van Stadslaboranten: Leidenaren die vanuit liefde voor hun stad allerlei projecten bedenken en uitvoeren. Voor Leiden en voor de Leidenaren. Want sommige zaken in de stad zijn te belangrijk om aan de gemeente alleen over te laten.

Ronald van der Steen is zo’n stadslaborant. Zijn expertise ligt op het gebied van de samenhang tussen omgeving en gedrag, waarbij de menselijke maat voorop staat. Vanuit deze invalshoek werkt hij aan een breed palet van projecten, zoals de organisatie van een Open Panden Dag, de Safety Spot en verbeteren van de veiligheid in uitgaansgebieden.

Zijn passie om Leiden creatiever en spannender te maken, bracht Ronald tot projectcoördinator van de Breestraat 2022 (www.breestraat2022.nl), één van de projectgroepen van Stadslab. Met mede-stadslaboranten werkt hij sinds januari 2012 aan het verwezenlijken van een inspirerende visie op de Breestraat: een winkelstraat annex drukke verkeersader midden in Leiden. “Het is mooi om te zien hoe vanuit de werking van het Stadslab nieuwe allianties kunnen opbloeien en hoe makkelijk het eigenlijk is om iets voor je stad te doen.”