Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Martijn de Waal

The Mobile City / The Public Matters / Auteur 'De stad als interface'

Martijn de Waal (1972) is een van de oprichters van The Mobile City, een denktank op het gebied van digitale media en de stad. Eerder dit jaar verscheen zijn boek ‘De stad als interface‘ – hoe nieuwe media de stad veranderen – bij NAi010 uitgevers. Hij is als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 was hij als gastonderzoeker verbonden aan het Centre for Future Civic Media aan het Medialab van het MIT.

Hoe nieuwe media de stad veranderen
Toen Google eerder dit jaar haar nieuwe versie van Google Maps presenteerde, leidde dat tot veel discussie. Wat betekent deze verregaande personalisering van kaarten voor de onderlinge verbindingen tussen burgers en het sociaal kapitaal van de stad?

Met haar nieuwe dienst belooft Google gebruikers naar nieuwe verrassende plekken in de stad te leiden. Dat lijkt enerzijds nauw aan te sluiten bij het designideaal dat Kevin Lynch al in 1960 in zijn baanbrekende boek The Image of the City presenteerde. Architecten en planners moeten stedelingen prikkelen hun ervaringswereld te verbreden, vond Lynch. Dat was voor hem een politieke opdracht: in een democratische samenleving moeten burgers kennis van elkaar kunnen nemen. Google richt zich daarentegen vooral op consumenten, en belooft hun een wereld die juist naadloos aansluit bij hun persoonlijk levensstijl.

Wat zijn de mogelijke consequenties hiervan voor de stedelijke samenleving? En kunnen we nog iets leren van Kevin Lynch, nu onze voornaamste orientatiepunten in de stad niet langer visuele landmarks zijn, maar we via de algoritmes van Google Maps door de stad heen worden geleid?