Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Maarten van Tuijl

temp.architecture

Maarten van Tuijl is samen met Tom Bergevoet oprichter van temp.architecture, een bureau voor architectuur, stedenbouw en onderzoek, dat zich richt op stedelijke transformaties. Samen schreven zij het boek “De flexibele stad, oplossingen voor leegstand en krimp“. In dit boek presenteren zij een nieuwe, flexibele ontwikkelwijze die oplossingen biedt voor de uitdagingen van nu. Centraal hierbij staan de transformatie van de bestaande stad, de invloed van de gebruiker en de omgang met onvoorspelbaarheid.

36 manieren om te ontstarren
De oude wetmatigheden van de gebiedsontwikkeling werken niet meer, maar welke nieuwe principes komen daarvoor in de plaats? Welke instrumenten kunnen worden ingezet om met situaties van leegstand en krimp om te gaan? In een speciale lunchlezing zal Maarten op deze vragen ingaan.