Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Indira van ’t Klooster

Architectuur Lokaal / A10 new European architecture

Indira van ’t Klooster is auteur van Reactivate! Vernieuwers in de Nederlandse architectuur (Trancity*Valiz, 2013). In dit boek komen 45 bureaus aan het woord die de grenzen van hun vak verkennen. Architecten zijn immers allang niet meer alleen ontwerper, maar regelmatig ook antropoloog, ontwikkelaar, curator, uitvinder of socioloog. In steeds wisselende samenwerkingsverbanden zoeken ze naar een nieuwe rol in de maatschappij vanuit actuele vraagstukken als zelforganisatie, bodemvervuiling, leegstand en duurzaamheid. Vragen die uit het boek voortkomen, liggen op het vlak van bestendiging van al deze energie en betrokkenheid (welke (nieuwe) kapitaalstromen kunnen hun ideeën bekostigen?) en samenhang op regionale schaal (hoe kunnen al die kleine, soms ad-hoc initiatieven worden ingepast in het grotere geheel?).

Indira van ’t Klooster is hoofdredacteur van A10 new European architecture en projectleider bij Architectuur Lokaal. Van het boek is een tentoonstelling gemaakt ism Bureau Europa. Deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 5 augustus in Maastricht.