Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Hans Peter Benschop

Directeur Trendbureau Overijssel

Filosoof Hans Peter Benschop is DE verkenner van trends voor de provincie Overijssel. Als directeur van het onafhankelijke Trendbureau doet hij onderzoek, scheidt hij de feiten van de mythen en zorgt hij ervoor dat stakeholders, beleidsmakers, bestuurder, vernieuwers en out-of-the box denkers samen nadenken over de toekomst. Dit heeft interessante verkenningen opgeleverd, onder andere op het gebied van economie, dorpen, de kennissamenleving, de landbouw, demografie, vergrijzing, de democratie en lokale energiewinning.

Nadere informatie over de bijdrage van Hans Peter Benschop volgt binnenkort.