Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Govert Derix

Filosoof, adviseur en schrijver

Govert Derix is filosoof, adviseur en schrijver. Terugkerend thema in zijn werk is de zoektocht naar een ‘sterk verhaal’ over de relatie tussen mens en omgeving in meest brede zin. Natuur en leefwereld staan bijvoorbeeld centraal in boeken als ‘Tijdelijkheid als Toekomst’ en ‘Testament van Terra’ die hij schreef voor de stichting InnovatieNetwerk. De publicatie over tijdelijkheid ontstond als inspiratie-essay voor het concept Tijdelijk Anders Bestemmen.

Eind vorig jaar was hij penvoerder van ‘Het antwoord van de Sphinx’, het nieuwe visiedocument van het Belvédèregebied in Maastricht, geschreven in nauwe samenwerking met de gemeenteraad. Samen met voormalig Limburgs gouverneur Léon Frissen publiceerde hij over de toekomst van Europa en het Rijnlands Model. Als ‘huisfilosoof’ was hij betrokken bij de ontwikkeling van het Geneeshuis van de Toekomst in Sittard-Geleen. Meewerken aan de wording van een nieuwe werkelijkheid is kortom de uitdaging die hij steeds opnieuw zoekt. Ook als columnist van Dagblad de Limburg.

En met romans. Afgelopen voorjaar verscheen Sterrenmoord, over een mensheid die aan de mysterieuze afgrond staat van een universum zonder sterren. De thriller werd door De Wereld Draait Door, The Optimist/Ode en het Digitaal Universiteitsblad van de Universiteit Utrecht aangeprezen als zomertip.