Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Frans Soeterbroek

Ruimtemaker

Frans Soeterbroek is socioloog, bestuurlijk adviseur en ruimtemaker in letterlijke en figuurlijke zin. Hij heeft zich gespecialiseerd in wat hij ‘sturen met lichtheid’ noemt: met lichtvoetigheid te lijf gaan van taaie bestuurlijke processen. Hij past dit toe in zijn werk dat vooral bestaat uit het bouwen van coalities en lerende gemeenschappen in de werelden van gebieds-, infrastructuur-, stads- en wijkontwikkeling. Op zijn ruimtemakerblog publiceert hij hier met regelmaat over.

Zijn bijdrage zal gaan over sociale verbindingen als het belangrijkste kapitaal voor ruimtelijke ontwikkelingen. En om dat kapitaal ten volle te ontwikkelen is een continue wisselwerking tussen burgers, overheid, investeerders en ontwerpers noodzakelijk. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat hij zien hoe nieuw sociaal kapitaal wordt gecreëerd en hoe dit in het ruimtelijk domein uitwerkt.