Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Cilly Jansen

Architectuur Lokaal / Steunpunt Architectuuropdrachten / AtelierZZ / Het Instituut

Cilly Jansen is architectuurhistoricus en directeur van Architectuur Lokaal, het landelijke kenniscentrum voor bouwcultuur en opdrachtgeverschap. Ze initieerde het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden, dat zich richt op vereenvoudiging, transparantie en proportionaliteit bij traditionele en geïntegreerde aanbestedingen voor architectuuropdrachten en prijsvragen. Hiernaast is ze voorzitter van Het Instituut, dat met interdisciplinaire teams uit kunst en wetenschap integrale oplossingen zoekt voor vraagstukken uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Cilly is projectleider van Atelier ZZ. Dit atelier geeft uitvoering aan het werkprogramma ‘Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht’ uit de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO). Atelier ZZ onderzoekt mogelijkheden en beperkingen van het omgevingsrecht, bezien vanuit het perspectief van het ontwerp.

Profielfoto: BLINKfotografie