Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Carel de Reus

Voorzitter van Atelier ZZ / Adviseur

Carel de Reus studeerde bouwkunde (architectuur) aan de TU Delft. Daarna werkte hij 13 jaar op het toenmalige Ministerie van VROM. Vervolgens stapte hij over naar het bedrijfsleven en was bijna 25 jaar verantwoordelijk voor een tweetal projectontwikkelingsbedrijven. Na zijn pensionering adviseert hij over vraagstukken met betrekking tot volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en vastgoed.

Carel is algemeen voorzitter van Atelier ZZ en leidt het debat Ontwerpen met het nieuwe omgevingsrecht.