Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Bram Klouwen

Companen

Zelfredzaamheid en burgerkracht lijken hedendaagse toverwoorden om de leefbaarheid te verbeteren. Bram Klouwen, directeur en eigenaar van adviesbureau Companen, is allergische voor deze begrippen. Ze zijn te gemakkelijk. Maar deze begrippen geven wel stof tot nadenken. Hoe kun je op een nieuwe manier werken aan vitaliteit van wijken en dorpen? Dat is niet het over de schutting kieperen van verantwoordelijkheden, onder het motto van zelfredzaamheid. Essentieel is om de gemeenschappen in wijken en dorpen te leren kennen. Dat vraagt zicht op het (oorspronkelijke) DNA van een gebied. Wat zijn de ingesleten gewoonten in een wijk of dorp? Wat is de basis van de lokale economie?

In verschillende projecten is Bram Klouwen procesbegeleider voor bewonersinitiatieven en / of gemeenten. Als procesbegeleider geeft hij vorm aan nieuwe verbindingen in wijken en dorpen. Momenteel werkt hij voor vijf Noord-Hollandse gemeenten aan een vitaliteitsscan kleine kernen; een toolbox om de vitaliteit in verschillende situaties (DNA’s) een impuls te geven.