Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Sprekers

Bas van Vlaenderen

BAVAVLA Architecten / H-Lab Heesterveld

Na een eervolle vermelding in de Archiprix 2006 richt architect en werktuigbouwkundige Bas van Vlaenderen; BAVAVLA Architecten op. Vanuit de overtuiging dat “verandering” in zichzelf een niet meer te ontkennen ontwerp opgave is geworden, die van ontwerpers een nieuw instrumentarium verlangt, onderzoekt en ontwerpt hij in hoofdzaak aan transformatieprocessen en dynamiek in de corporatieve woningvoorraad en stedelijke vernieuwing.

Momenteel is BAVAVLA betrokken bij het H-Lab, een architectonisch experiment en cultureel programma in Heesterveld in Amsterdam Zuidoost. De beoogde sloop van dit complex met sociale huurwoningen is afgeblazen. Na 50 jaar corporatief onderhoud en een vastgelopen stedelijke vernieuwing, bieden nieuwe exploitatie- en beheermodellen mogelijk een uitkomst. Met de herschikking van ruimtelijke kaders, zeggenschap en planeconomische belangen over de collectieve en individuele schaalniveaus, wordt ruimte gegeven aan de ambities van huurders en corporatie. Deze beheermodellen leiden tot verschillende mate van dynamiek in een adaptief bouwblok. Onder andere daarover zal Bas vertellen op Expeditie.