Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Slot 8

De toekomst van de binnensteden

Onze binnensteden staan bloot aan ingrijpende veranderingen. Het verloop en de leegstand nemen toe. Soms met negatieve gevolgen voor aantrekkelijkheid, leefbaarheid, het functioneren van delen van de binnenstad en het voorzieningenniveau. De positie van het centrum als toplocatie in stad of dorp is niet meer vanzelfsprekend. Aan de andere kant zijn er ook nieuwe bewegingen juist richting die binnenstad. Wat is er in de binnensteden aan de hand? Wat staat er nog te komen? En belangrijker nog: hoe kunnen we hier het best mee omgaan?

Tijdstip en locatie:
14.15 – 15.45 uur, Annakapel

Sprekers: