Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Slot 3

Atelier ZZ: Ontwerp en de publieke zaak

Het omgevingsrecht wordt stevig herijkt en hervormd. Binnenkort is er sprake van één omgevingswet, waarin het complexe publiek juridisch kader dat in tal van wetten, amvb’s en regelingen is vastgelegd, is gebundeld en zoveel mogelijk geïntegreerd. De wet moet zorg dragen voor een gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en procedures doelmatiger en efficiënter maken. Er worden ook meer mogelijkheden gecreëerd voor lokale en bestuurlijke afwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De interessante vraag is nu welke gevolgen de nieuwe omgevingswet heeft voor het ontwerpvak en voor de ruimtelijke kwaliteit van Nederland.

Atelier ZZ onderzoekt vanuit de ontwerppraktijk welke concrete aanbevelingen en handreikingen aan belanghebbenden kunnen worden gedaan bij de toepassing van de omgevingswet, en zal daarover advies uitbrengen aan het kabinet.
Bij Expeditie 2013 daagt Atelier ZZ voorzitter Carel de Reus ontwerpers en andere ruimtelijke, bestuurlijke en juridische professionals uit om de verbinding tussen het ontwerp en de publieke zaak aan de orde te stellen. Tom Bergevoet presenteert de eerste onderzoeksresultaten aan de hand van Meerstad Groningen, Parkstad Heerlen, Klarendal Arnhem, Zoomstede Nieuwegein en De Peel. De betrokken ontwerpers Wim Boetze, Bernadette Janssen, Peter Koelewijn, Jaco de Visser en Ruut van Paridon gaan hierover in gesprek, waarna advocaat Paula Kemp haar reactie geeft. Wouter Vanstiphout, hoogleraar ontwerp en politiek aan de TU Delft, gaat in op de radicale verschuivingen die gaande zijn in het bouwproces en op de nieuwe mogelijkheden voor ontwerp.

Tijdstip en locatie:
11.15 – 12.45 uur, Kerkzaal

Sprekers: