Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Slot 11

De Nieuwe Overheid

De tijdgeest vraagt een andere overheid. Een faciliterende overheid die meer ruimte biedt voor zelforganisatie en die sneller reageert op de dynamiek, zo luidt de algemene teneur. Tegelijkertijd moeten overheden fors bezuinigen en trekken ze zich terug.

Er is de afgelopen tijd veel nagedacht en geschreven over een nieuwe lokale overheid. Hoe is de leefwereld van burgers en ondernemers op een goede manier af te stemmen op de systeemwereld van beleidsmakers?

De gemeente Amsterdam heeft in samenwerking met de Wibautleerstoel van de UvA de praktijkleergang ‘De Nieuwe Wibaut’ opgezet met veel ruimte voor ontdekken, experimenteren en eigen initiatief. Centraal staat het opdoen van praktijkervaring met complexe (ruimtelijke) vraagstukken die vragen om een andere aanpak. Mede-organisator Jurgen Hoogendoorn deelt op Expeditie zijn ervaringen over deze bijzondere en spannende Amsterdamse zoektocht en wil graag in gesprek met anderen over hun zoektocht. Daarbij komt ook de legitimiteitskwestie aan de orde: wie mag in de veranderende samenleving aan welke knoppen zitten?

De stichting InnovatieNetwerk experimenteert met grensverleggende vernieuwingen in de omgang met ruimte en natuur die ook een nieuw licht werpen op de rol van de overheid. Voorbeeld is het initiatief Tijdelijk Anders Bestemmen, waarvoor Govert Derix het boek ‘Tijdelijkheid als Toekomst’ schreef. Ook was hij penvoerder van ‘Het antwoord van de Sphinx’, de nieuwe visie op het Belvédèregebied in Maastricht die ontstond doordat de gemeenteraad zelf op expeditie ging, met ambtenaren in een faciliterende rol. Govert vertelt over deze en andere voorbeelden en zoekt het gesprek. Leidt de nieuwe overheid tot een betere leefwereld?

Tijdstip en locatie:
14.15 – 15.45 uur, Consistorie

Sprekers: