Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Martha van Biene is lector aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en vertelt enthousiast waarom het Expertisecentrum Krachtige Kernen partner is van RUIMTEVOLK Expeditie 2013. “Als partner van Expeditie 2013 wil de HAN initiatieven van burgers, cocreaties en ook de noodzaak voor het anders organiseren van wonen, welzijn en zorg op het platteland op de kaart zetten.”

39_662“Want zoals we weten gebeurt er veel op het platteland. De politiek, crisis en demografische krimp hebben als gevolg dat er de komende jaren minder geïnvesteerd wordt in het vastgoed, minder kinderen geboren worden en meer mensen met een zware zorgvraag zelfstandig blijven wonen. Dorpen experimenteren met andere vormen van organisatie, zowel vanuit burgerinitiatief als vanuit cocreatie en ‘frontlijnsturing’. Tijdens de Expeditie willen wij ideeën delen, samen inspiratie opdoen, van elkaar leren, en handvaten aanreiken om vooral ook zelf aan de slag te gaan in kleine kernen. Ons motto daarbij: ‘maatwerk is zeer belangrijk, maar het wiel helemaal opnieuw uitvinden hoeft niet’.”

“Als Centre of Expertise Krachtige Kernen van de HAN focussen wij ons op de sociale kant van het platteland. Wij hebben de ambitie om onderwijs te realiseren dat de professional van de toekomst opleidt. Daarnaast doen we toegepast onderzoek in de praktijk van alle dag en maken we die kennis te gelde (valorisatie) daar waar het er echt toe doet: in krimpende gemeenschappen op het platteland.”

“Ons uitgangspunt is dat de kwaliteit van leven in kleine kernen goed is als we wonen, welzijn, zorg, onderwijs en MKB radicaal anders organiseren. Hoe? Door uit te gaan van de behoefte die de burger zelf uitspreekt. Wij ontwikkelen daarvoor samen met burgers, gemeenten en partijen nieuwe maatschappelijke steunsystemen vanuit een gebiedsgerichte aanpak. Daarbij staan de volgende kernthema’s centraal: persoonlijke dienstverlening, actief burgerschap, gebiedsgericht integraal werken en sociale technologie. De aanpak is niet alleen gericht op burgerparticipatie, maar bovenal op overheidsparticipatie.”

Voor meer informatie: www.han.nl/onderzoek