Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Gemeente Arnhem

Arnhem is er van overtuigd dat het ‘Nieuwe Kapitaal’ van Expeditie 2013 op zal bijdragen aan nieuwe inzichten over de stad, de ontwikkeling van de stad en het leven, werken, leren en ontspannen in de stad. Daarom ondersteunt Arnhem RUIMTEVOLK in woord en daad bij de organisatie van Expeditie 2013. Henk Wentink is  bestuursadviseur Cultuur bij de gemeente Arnhem.

Henk Wentink“Kapitaal heeft vele betekenissen. Het kapitaal dat betrokken partijen aanbieden, biedt een nieuwe kans voor de stad en de ontwikkeling, verrijking en beleving ervan. De gemeente Arnhem is dan ook erg blij met de keuze van RUIMTEVOLK om Expeditie 2013 ‘Nieuw Kapitaal’ te organiseren in Rijnboog, een gebied dat de laatste jaren volop in de belangstelling staat. Dit naoorlogse wederopbouwgebied wordt ingrijpend vernieuwd en verbindt op termijn de historische binnenstad weer met de Rijn. Inwoners en gebruikers worden daar actief en direct bij betrokken. En dat geldt ook voor de professionals op het gebied van stedenbouw, economie, architectuur, landschap en al die andere disciplines die zich verbonden voelen met die stad.”

“Arnhem is een groene stad, een creatieve stad en als een van de weinige steden in ons land een stad met grote hoogteverschillen. Arnhem staat echter ook, net als talloze andere steden in Nederland, voor grote uitdagingen ten aanzien van de ontwikkeling en de organisatie van de stad en de stedelijke samenleving. Om die uitdagingen voortvarend te kunnen aanpakken en antwoorden te vinden op de vele en deels ook nieuwe vragen over de stad is een evenement als Expeditie 2013 een welkom instrument.”

“Een instrument dat zich richt op de toekomst en samen met betrokken partijen zoekt naar mogelijkheden om kansen te verzilveren. Kansen die meer dan ooit moeten worden opgepakt door de stad zelf. Bewoners en gebruikers van de stad denken en werken mee om vorm en inhoud te geven aan de stad, hun stad, hierin gefaciliteerd door de gemeente. Dat is wat de gemeente Arnhem verstaat onder een betrokken stad en een creatieve stad.”