Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Nieuws

05/09

Thema’s op Expeditie 2013

Achter de schermen is deze zomer druk gewerkt aan het programma van Expeditie. Het programma staat nu grotendeels in de steigers en ziet er wat ons betreft veelbelovend uit! Binnenkort zullen we hierover meer informatie zetten op de website. Vooruitlopend daarop hierbij wel alvast een overzicht van de belangrijkste thema’s en deelsessie op Expeditie 2013:

– Nieuwe verdienmodellen voor gebieds- en herontwikkeling
– Nieuw kapitaal voor wijkvernieuwing
– Smart City / Social City
– Burgermaatschappij / Civil Society
– De toekomst van de binnenstad
– Het nieuwe omgevingsrecht
– Krimp
– Revitalisatie van bedrijventerreinen en kantoorlocaties
– Arnhem lab: gebiedsontwikkelingen Coehoorn en Rijnboog

Zijn we iets vergeten?