Nieuw Kapitaal intro
« terug naar homepage

Nieuws

21/05

Jaarthema: Nieuw Kapitaal

Bij ruimtelijke ontwikkelingen draait het de laatste tijd veel om geld, althans om het gebrek eraan. Tegelijk met de financiële onzekerheden verschuift het zwaartepunt van de productie van ruimte naar de transformatie van ruimte en groeit het inzicht dat er kansen liggen om voor ruimtelijke vraagstukken uit te gaan van meervoudige en hybride waardecreatie. Maar ook om een breder waardebegrip te hanteren. Over die zoektocht naar dit ‘nieuwe kapitaal’ gaat Expeditie 2013.

Lees meer over het jaarthema Nieuw Kapitaal